Kantory Rzeszów

Kantory to przedsiębiorstwa zajmujące się wymianą pieniędzy, czyli tzw. przewalutowaniem, inaczej mówiąc sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną.

W Rzeszowie funkcjonuje kilkadziesiąt kantorów. Ich listę wraz z danymi można uzyskać wpisując w wyszukiwarce frazę:

"kantory Rzeszów"

Kantory w Rzeszowie to w zdecydowanej większości firmy wyspecjalizowane w sprzedaży i kupnie pieniędzy w określonej walucie po określonym kursie.

Kurs walutowy jest to cena danej waluty wyrażona w innej. Miejsce gdzie przedmiotem transakcji są waluty krajowe nazywamy rynkiem walutowym.

Co do samych kursów, dzielimy je na trzy rodzaje:

  • sztywny – ustalony przez organ państwa, nie podlegający wahaniom,
  • stały – ulegający wahaniom na skutek zmian popytu i podaży, ale zakres tych wahań jest ściśle określony,
  • płynny – kształtowany wyłącznie poprzez popyt i podaż.

Najważniejsze czynniki kształtujące kury walut to:

  • czynniki ekonomiczne, np. podaż i popyt na waluty, różnice stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku obcym i krajowym, polityka walutowa, stan gospodarki,
  • czynniki polityczne jak np. sytuacja międzynarodowa, napięcia polityczne,
  • czynniki psychologiczne np. związane z oczekiwaniami dotyczącymi stanu gospodarki.

Usługi podobne jak świadczone przez kantory w Rzeszowie są także zwykle oferowane przez banki.

Zobacz aktualne kursy